دستگاه متانول اینجکشن ( تزریق متانول )

دستگاه متانول اینجکشن ( تزریق متانول ) ساخت شرکت هورتاش ( دانش بنیان ) مناسب برای کارکرد در شرایط مستعد انفجار می باشد.
دستگاه متانول اینجکشن مناسب برای تزریق متانول جهت جلوگیری از یخ زدگی استفاده می گردد.

بوستر پمپ استفاده شده در دستگاه ساخت شرکت هورتاش می باشد و قادر است فشار ورودی 7 بار را در خروجی به 425 بار افزایش دهد و در شرایط مستعد انفجار کاربرد دارد.

خروجی دستگاه می تواند آب ، روغن و یا متانول باشد.
دستگاه متانول اینجکشن ( تزریق متانول ) قابل ساخت تا فشار  PSI 10000 (BAR  700)
نیز می باشد.

دستگاه متانول اینجکشن (تزریق متانول ) یک سیستم فشار ساز می باشد ، لذا میتوان از آن جهت تست تجهیزات سر چاهی و شرایط آزمایشگاهی و کارگاهی نیز استفاده نمود.
دستگاه متانول اینجکشن ( تزریق متانول ) دارای شیر فلوتر نیز می باشد.

  • SPECIFICTIONS
  • INLET AIR PRESSURE : 7 bar
  • OUTLET PRESSURE :425 bar
  • CAPACITY :15 lit
  • WEIGHT : 42 Kg
  • DIMENSION (L * D * H) : 870*450*550 mm