پاوریونیت هیدرولیک دستگاه کلد کاتر ( برش سرد )

شرکت مهندسی هورتاش سازنده انواع پاور یوینت هیدرولیک دستگاه کلد کاتر ( برش سرد ) می باشد.

پاور یونیت کلد کاتر ( برش سرد ) در انواع دیزلی ، موتور برق و موتور برق ضد انفجار قابل ساخت می باشد.

دستگاه شامل قرقره شیلنگ جمع کن بدون نیاز به قطع اتصال شیلنگ از مدار هیدرولیک می باشد.
p-16