مته های دستگاه هات تپ

مته هات تپ ( تیغه هات تپ) ساخت شرکت هورتاش جهت استفاده در دستگاه هات تپ جهت انجام عملیات هات تپ مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع مته هات تپ به صورت الماسه دار میباشد.

این شرکت تنها سازنده مته هات تپ ( تیغه هات تپ ) در کشور میباشد.

 

 

 

Insert cutter bodies & Pilot drill

3″ – 36″

 

 

  • CATEGORY