دستگاه مغناطیس زدا لوله

دستگاه مغناطیس زدا جهت خنثی کردن خاصیت مغناطیسی ایجاد شده در خطوط لوله جهت عملیات جوشکاری کاربرد دارد.

از ویژگیهای متمایز کننده دستگاه مغناطیس زدا ساخت شرکت مهندسی هورتاش کوچکی و سبک بودن می باشد و ضمنا بر خلاف دستگاه های خارجی کل محیط لوله در ناحیه جوشکاری را از خاصیت آهن ربایی ، خنثی می کند.
در بسیاری از نمونه های خارجی دستگاه مغناطیس زدا فقط بین دو پراپ دستگاه مغناطیس خنثی میشوذ.

توضیحات بیشتر:

در دراز مدت به دلیل عملیات پیگ زنی خطوط لوله به صورت آهنربا در می آیند که این پدیده باعث می شود عملیات جوشکاری ناممکن شوذ.

شرکت مهندسی هورتاش اقدام به ساخت دستگاه مغناطیس زدایی نمود که خاصیت آهنربایی را در هنگام جوشکاری کاملا خنثی می کند.

دستگاه های خارجی مغناطیس زدا بقدری گران قیمت می باشند که مشتریان این دستگاه از خرید این دستگاه مغناطیس زدا منصرف می شوند.

لذا شرکت مهندسی هورتاش دستگاه مغناطیس زدا را با قیمت بسیار نازلی عرضه می نماید.