مرتبط با نفت و گاز

شرکت مهندسی هورتاش توس در سال های اخیر، با توجه به نیاز صنایع به ابزارآلات تخصصی مرتبط با خطوط لوله و تاسیسات، فعالیت های خود را در این زمینه گسترش داده است که اهم سوابق به شرح ذیل می باشد:

 • ساخت دستگاه برش سرد هیدرولیکی و یونیت قدرت مربوطه جهت منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 • ساخت دستگاه برش سرد هیدرولیکی و یونیت قدرت مربوطه جهت مجتمع گاز پارس جنوبی
 • ساخت 25 دستگاه برش سرد نیوماتیکی جهت شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران
 • ساخت دستگاه برش سرد لوله نیوماتیکی جهت منطقه 1 عملیات انتقال گاز
 • تعمیرات اساسی و تغییر دستگاه برش سرد نیوماتیکی به هیدرولیکی جهت منطقه 4 و 9 عملیات انتقال گاز
 • تعمیرات اساسی و تغییر دستگاه برش سرد نیوماتیکی به هیدرولیکی جهت پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
 • ساخت انواع مختلف تیغه برش (بیش از 300 تیغه) برای پالایشگاه ها و مناطق مختلف انتقال نفت و گاز کشور
 • ساخت 6 دستگاه گریس پمپ هیدرولیکی و یونیت قدرت مربوطه برای منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 • ساخت دستگاه گریس پمپ هیدرولیکی و یونیت قدرت مربوطه به سفارش شرکت آب و خاک سپنتا
 • ساخت دستگاه گریس پمپ هیدرولیکی و یونیت قدرت مربوطه به سفارش شرکت سیال صنعت
 • ساخت دستگاه کالیبراسیون و تست گیج تمام اتومات به سفارش شرکت گاز استان خراسان رضوی
 • ساخت 4 دستگاه نوار پیچ دستی به سفارش منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 • ساخت 4 دستگاه نوار پیچ دستی جهت صادرات به کشور ترکمنستان
 • تجهیز خودروی ویژه تعمیرات و عملیات اضطراری به سفارش منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 • ساخت دستگاه گریس پمپ هیدرولیکی و یونیت قدرت مربوطه به سفارش شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
TOP