شركت مهندسي هورتاش در سال 1384،هدف تامين نيازهاي روز افزون صنايع برق و الكترونيك و مكانيك كشور تاسيس گرديده و در طول سالهاي گذشته

توانسته با بهره گيري از كارشناسان مجرب و تكنولوژي روز دنيا

در جهت طراحي و توليد و ساخت دستگاه و تابلو هاي برق و اجراي پروژه اتوماسيون صنعتي در صنايع كشور فعاليت گسترده اي را ايفا نمايد.

TOP